Translate

June 24, 2013

Patrún Inis Mór

Patrún Inis Mór
June 28th~ 30th
Patrún Inis Mór is a 3 day festival that began on Inis Mór in 1976. The festival is held on the last weekend of June every year.  Sporting events and competitions for people of all ages are held in good fun with the Island's traditions at the heart. The highlight of the weekend are the famous Currach Races which take place on Sunday at 2:30pm.


Schedule of Events

Dé Ceadaoin 26ú Meitheamh : Cómortas Darts i Halla Rónáin 8.00
Dé hAoine 28ú Meitheamh
2.30 i.n Imeachtaí Spóirt do Ghasúir Bunscoile Garraí na Dóibhe
Triathlon do ghasúir bunscoile (rang a 3 suas)
7.00 i.n Aifreann an Phátrúin Teampall Rónán
10.30 i.n Banríon an Phátrúin (os cionn 16 bliain d’aois) Wattys
12.00 m.o Céilí an Phátrúin i Halla Rónán


Wednesday 26 June: Darts tournament in Ronan Hall 8:00

Friday, June 28
2.30 Primary Boys Sports Events gardens Dóibhe
Triathlon for primary school children (class 3 up)
7:00 pm Mass of St Ronan Patron
10.30 The Queen Patron (over 16 years) Wattys
Spouses m.o 12.00 Patron in Ronan Hall
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dé Sathairn 29ú Meitheamh
... 11.00 r.n Comórtas Ealaíona do Ghasúir Bunscoile Halla Rónán
12.30 i.n Caisleáin Ghainimh do Ghasúir Bunscoile Trá na Céibhe
2.00 i.n Rása Currach do Dhéagóirí Trá na Céibhe
* Cailín & Buachaill Faoi 18 agus duine Fásta i ngach curach.
* Rasa Fear amháin
* Rasa faoi 17 lads, (ainmneacha istigh roimh Dé Aoine)
3.00 i.n. Rásaí na mbáid Mhóra agus na Leath Bháid
5.00 i.n Siúlóid do mná ó Trá Cill Mhuirbigh
5.00 i.n Rásaí Bóthair
Gasúir Bunscoile agus Scoláirí Meánscoile Séipéal Eochla
Faoi 18 agus Sinsir Monarchan Eoghnacht
7.30 i.n Rása an Phionta Guinness, Imeachtaí Spórtúil An tSean Céibhe


Saturday, June 29
... 11:00 am Boys' Primary School Art Competition for Ronan Hall
12.30 Primary Boys Castles to Sandy Beach Pier
2.00 Curragh Race Teen Beach Pier
* Girl & Boy Under 18 and one adult in each curragh.
* One man Rasa
* Rasa about 17 lads, (names in before Friday)
3:00 pm Large boat races and the Half Boat
5:00 pm Walk to Beach women Mhuirbigh Cell
5:00 pm Road Races
Primary and Secondary School children Student Eochla Church
Under 18 and Senior Factory Eoghnacht
The Race 7.30 Guinness pints, Ancient Pier Sporting Events

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dé Domhnaigh 30ú Meitheamh
11.00 i.n Triathlon (ainmneacha istigh Dé Sathairn ar an trá ) Trá na Céibhe
1.00 i.n Caitheamh an Phunann Trá na Céibhe
Caitheamh Meáchain, Leath Chéad, Tug O War
2.30 i.n Rásaí na gCúrach:
Faoi 18 (Caith cártaí aitheantais a bheith ag gach iomaitheoir)
Fear & Bhan, Trí Oileáin Árann, Sinsir

Dé Luain 1ú Iúil
4.00 Seisiúin Ceoil Tí Joe Macs

Sunday, June 30
11.00 in Triathlon (names within Saturday on the beach) Beach Pier
1:00 pm Treating the Portfolio Beach Pier
Throwing Weight, First Half, Tug O War
Curragh Races 2:30 pm:
Under 18 (Spend identity cards to all competitors)
Men & Women, By Aran Islands, SC


Monday, July 1
House Music Sessions 4:00 Joe Macs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Follow events of Patrún Inis Mór on Facebook here.No comments:

Post a Comment